Báo cáo hàng tuần của Ủy ban liên minh châu Âu (EC) có những thông tin đáng chú ý sau:

Nguồn: mxvnews.com