(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 15/04/2021, 20:55 (GMT+7)
Thứ Năm, 15/04/2021, 20:55 (GMT+7)

EU-28: Strategie Grains tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 lên mức 25.4 triệu tấn

EU-28: Strategie Grains tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 lên mức 25.4 triệu tấn

Trong báo cáo mới nhất, hãng tư vấn Strategie Grains đã nâng dự báo xuất khẩu từ các quốc gia thuộc liên minh châu Âu EU-27 và Anh Quốc lên 25.4 triệu tấn, tăng 200,000 tấn so với báo cáo trước, từ đó gia tăng áp lực lên nguồn dự trữ lúa mỳ cuối niên vụ tại khu vực này, vốn được dự báo sẽ ở mức thấp.

Mặc dù không đưa ra lý do cụ thể cho việc nâng số liệu dự báo xuất khẩu, nhưng Strategie Grains nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt giữa nguồn cung khan hiếm tại Pháp và Đức, và số liệu tồn kho ở mức cao tại Ba Lan và khu vực biển Baltic.

Bên cạnh đó, số liệu tồn kho lúa mỳ mềm tại các quốc gia thuộc liên minh châu Âu cũng được Strategie Grains dự báo ở mức 9.6 triệu tấn. Trong niên vụ 2021/22, Strategie Grains giữ nguyên mức dự báo sản lượng lúa mỳ mềm khu vực này ở mức 129.6 triệu tấn, cao hơn so với mức 119.4 triệu tấn ở niên vụ 2020/21.

Chart, bar chartDescription automatically generated

Nguồn: mxvnews.com