Tổng hợp dự báo từ Reuters đối với báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần 11/11

Khoảng dự báo Tuần trước Năm ngoái
Ngô 800 1,400 1,067.3 1,088.6
Đậu tương 1,000 1,600 1,289.4 1,387.7
Lúa mỳ 250 500 285.9 192.4