Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tính đến ngày 14/11, mùa vụ ngô và đậu tương của Mỹ đã gần hoàn thành. Nông dân Mỹ đã thu hoạch được 91% diện tích gieo trồng ngô và 92% diện tích gieo trồng đậu tương, tương đương với kỳ vọng của thị trường.

Trong khi đó, đã có 94% diện tích gieo trồng dự kiến của lúa mỳ vụ đông được hoàn thành gieo trồng, so với kỳ vọng 95% của thị trường. Trong tuần 14/11, đã có 81% lúa mỳ vụ đông nảy mầm. Chất lượng lúa mỳ vụ đông tăng nhẹ với 46% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.