Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong tuần kết thúc ngày 15/06 sẽ được phát hành vào sáng sớm ngày thứ Ba tuần tới (theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ đã chính thức ban hành luật mới, lấy ngày hội truyền thống “Juneteenth” - 19/06, làm ngày nghỉ lễ thứ 11 trên toàn liên bang, để kỷ niệm thời điểm chế độ nô lệ cáo chung tại Mỹ, sau khi đã được Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn với 100% phiếu bầu.

Ngày 19/06/1865 là ngày mà tướng Gordon Granger, thuộc lực lượng liên bang miền bắc, tức phe chiến thắng, đến bang miền nam Texas, chính thức thông báo toàn bộ nô lệ được giải phóng, theo Tuyên ngôn giải phóng Nô lệ, được tổng thống Abraham Lincoln ban bố năm 1863. Texas, thuộc Liên minh miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ, là bang cuối cùng giải phóng nô lệ.

Nguồn: mxvnews.com