Trong nhóm nông sản, sau các số liệu thấp hơn dự đoán của thị trường trong báo cáo của USDA trong hôm qua, bên mua vẫn đang dẫn dắt thị trường.     

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá đường tăng gần 2% và đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng khi đợt sương giá tại khu vực miền nam Brazil làm gia tăng khả năng năng suất mùa vụ mía sẽ tiếp tục giảm sau khi đã phải trải qua giai đoạn khô hạn kéo dài trong thời gian trước.  

Nguồn: mxvnews.com