Trong nhóm nông sản, giá các mặt hàng đồng loạt giảm. Trong đó ngô và đậu tương giảm mạnh hơn 2% bất chấp thông tin một cơn bão đang diễn ra tại các bang trung tâm khu vực Midwest và có khả năng gây thiệt hại đối với cây trồng tại đây.

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao giảm hơn 1%. Trong bối cảnh thiếu đi các thông tin cơ bản mới hỗ trợ giá, thị trường lại chuyển sự tập trung trở lại thông tin thặng dư nguồn cung trong niên vụ năm nay. Hiện tại, giá ca cao đang kiểm tra lại vùng chặn dưới của khoảng giao dịch đi ngang kể từ tháng cuối tháng 3.    

Nguồn: mxvnews.com