Cơ quan nhập khẩu chính của Ả Rập (SAGO) hôm nay đã tham gia đấu thầu quốc tế để mua 360,000 tấn lúa mì. Thời hạn đấu thầu được cho là tới thứ Sáu, ngày 9 tháng 7.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã mua 108,175 tấn lúa mì của Mỹ, Canada và Australia trong buổi đấu thầu gần nhất. Nhật Bản là nước nhập khẩu lúa mì lớn thứ 6 thế giới và lúa mì là mặt hàng quan trọng thứ hai đối với nước này.

Philippines đang đấu thầu để mua 200,000 tấn lúa mì, trong đó bao gồm 150,000 tấn lúa mì sử dụng trong sản xuất TĂCN và 50,000 tấn lúa mì xay xát.

Nguồn: mxvnews.com