Trong nhóm nông sản, ngoại trừ ngô, các mặt hàng còn lại đang giao dịch khá gần với giá đóng cửa của phiên hôm qua. Giá ngô giảm mạnh gần 2% bất chấp việc mở phiên với gapup nhỏ cùng thông tin Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục giảm đánh giá chất lượng mùa vụ ngô tại đây.      

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá đường giảm hơn 1%, tiếp tục xu hướng giảm sau phiên phục hồi trong hôm qua. Sự khác biệt giữa giá của hợp đồng tháng 7 và tháng 10 mở rộng, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhận hàng thật tiếp tục duy trì ở mức thấp do nhu cầu chưa phục hồi.

Nguồn: mxvnews.com