Trong nhóm nông sản, đà tăng mạnh gần 3% của giá dầu đậu tương cũng giúp giá đậu tương duy trì sắc xanh trong khi các mặt hàng nông sản còn lại giảm nhẹ.     

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá đường tiếp nối đà tăng trong phiên hôm trước khi đợt sương giá tại khu vực miền nam Brazil tiếp tục kéo dài đến ngày thứ 3 làm gia tăng lo ngại về chất lượng của cây mía tại đây.  

Nguồn: mxvnews.com