Bộ Nông nghiệp Canada báo cáo, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần tính đến ngày 20/06 ước tính đạt 432,200 tấn, tăng 41% so với mức 255,100 tấn trong tuần trước, và nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ lên mức 17.8 triệu tấn, cao hơn 14% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong giai đoạn này tăng 55% so với tuần trước, lên mức 103,900 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 5.5 triệu tấn, cao hơn 4.5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com