Ban kinh tế nông nghiệp của Brazil – Deral cho biết, tiến độ thu hoạch ngô tại bang Parana hiện đã đạt 1% diện tích dự kiến, thấp hơn so với mức 3% cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, ngô tại bang này đang được đánh giá 32% kém, 45% trung bình và 23% tốt. Tỷ lệ ngô được đánh giá chất lượng tốt tăng 1% so với tuần trước.

Việc thu hoạch ngô chỉ đang được tiến hành ở khu vực phía nam Parana, nơi ngô được trồng sớm hơn và tránh được tình trạng khô hạn kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến ngô ở các khu vực phía tây và phía bắc. Năng suất ban đầu tại khu vực phía nam đang cho thấy các dấu hiệu khả quan, nhưng tổn thất về năng suất tại khu vực phía tây và phía bắc dự kiến sẽ không ít hơn 30%.

Đối với lúa mỳ. Deral cho biết tiến độ gieo trồng lúa mỳ tại bang Parana đã tăng 5% trong tuần, lên mức 85% diện tích dự kiến, cao hơn so với mức 79% cùng kỳ năm ngoái. Lúa mỳ tại đây đang được đánh giá là 95% có chất lượng tốt, cao hơn so với mức 82% cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com