Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA cho biết, 3.9% sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 tại bang này đã được thu hoạch, thấp hơn 12.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự chậm trễ trong việc thu hoạch đậu tương đã kéo theo sự chậm trễ trong việc gieo trồng và thu hoạch ngô vụ 2. Cụ thể, theo ước tính của IMEA, đã có khoảng 40% diện tích ngô vụ 2 tại đây đã được trồng sau khi khung thời gian lý tưởng kết thúc.

Cuối tháng trước, sản lượng ngô vụ 2 tại Mato Grosso được IMEA dự báo ở mức 32 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn so với trong dự báo 1 tháng trước đó. Trong khi đó, vào ngày 9 tháng 5, Cơ quan Cung ứng Mùa vụ của chính phủ Brazil – CONAB đã giảm dự báo tổng sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Brazil về mức 96.4 triệu tấn, thấp hơn 10 triệu tấn so với báo cáo trước.

Nguồn: mxvnews.com