(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 16/03/2021, 21:57 (GMT+7)
Thứ Ba, 16/03/2021, 21:57 (GMT+7)

Brazil: Thu hoạch đậu tương tại Parana đạt 58% diện tích gieo trồng

Brazil: Thu hoạch đậu tương tại Parana đạt 58% diện tích gieo trồng

Theo Văn phòng Kinh tế Nông thôn (Deral), tốc độ thu hoạch đậu tương tại bang Parana đã đạt 58% diện tích gieo trồng, tăng nhanh so với tuần trước ở mức 36%. Chất lượng đậu tương ở mức tốt với 81 đạt chất lượng tốt, 17% đạt chất lượng trung bình và 2% đạt chất lượng kém.

Sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của bang được kỳ vọng ở mức 20.341 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 20.782 triệu tấn trong niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com