(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Chủ nhật, 07/03/2021, 03:51 (GMT+7)
Chủ nhật, 07/03/2021, 03:51 (GMT+7)

Brazil: Thời tiết khô hạn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triểu của ngô vụ 1

Brazil: Thời tiết khô hạn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triểu của ngô vụ 1

Trong những tuần qua, mặc dù những cơn mưa đã xuất hiện tại miền nam Brazil, nhưng mưa tại thời điểm này là quá muộn để giúp cải thiện năng suất ngô. Bên cạnh đó, thị trường lo ngại rằng liệu diện tích gieo trồng ngô vụ 2 có như dự đoán hay không. Một số nông dân cho biết, việc thu hoạch đậu tương muộn hơn mọi năm sẽ khiến cho gieo trồng ngô bị đẩy lùi sang tháng 3 làm tăng nguy cơ cắt giảm sản lượng.

Một số thông tin cụ thể về tình hình phát triển của ngô ở một số bang chính tại Brazil như sau:

- Bang Parana: Theo Sở nông nghiệp Deral, ngô tại đây 50% phát triển sinh dưỡng, 33% thụ phấn, 16% thành hạt và 1% chín. Chất lượng ngô được đánh giá 5% kém, 18% khá và 77% tốt. Tỷ lệ cây trồng được đánh giá là tốt tăng 2% so với tuần trước.

-Bang Rio Grande do Sul: Gieo trồng ngô ước tính đạt 87%, so với 90% cùng kỳ năm ngoái và 94% trung bình 5 năm qua. Trong đó có 36% đang nảy mầm hoặc đang phát triển sinh dưỡng, 27% thụ phấn, 28% thành hạt và 1% chín.

Nguồn: mxvnews.com