Trong báo cáo Cung – cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 6, Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA đã nâng dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 20/21 lên mức kỷ lục 137 triệu tấn, tăng 1% so với tháng 5 và 7% so với vụ thu hoạch kỷ lục mùa trước. Diện tích thu hoạch dự kiến đạt 38.6 triệu ha, tăng 5% so với mùa trước. Năng suất ước tính đạt 3.55 tấn/ha, tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 2% so với vụ trước.

Thu hoạch hoàn tất tại các vùng sản xuất đậu tương lớn ở miền Trung và miền Nam Brazil. Năng suất tương đương với mùa vụ trước, trừ 1 số vùng ngoại lệ phía Tây và Nam Brazil (Mato Grosso, Paraná). Mặc dù mùa vụ bắt đầu tương đối khó khăn do thời tiết khô hạn, nhưng sản lượng kỷ lục được ghi nhận tại Bahia, Goiás và Rio Grande do Sul. Sự kết hợp lý tưởng giữa lượng mưa và ánh nắng phù hợp đã đẩy sản lượng đậu tương ở Rio Grande do Sul lên vị trí số hai toàn quốc. Sản lượng ở Rio Grande do Sul cao hơn khoảng 72% so với sản lượng giảm do hạn hán của năm trước. Bahia đang báo cáo sản lượng lớn hơn 6 % so với mùa trước.

Nguồn: mxvnews.com