Trong báo cáo Cung – cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 6, sản lượng bông Brazil niên vụ 20/21 được ước tính ở mức 11.3 triệu kiện, giảm 2% so với tháng trước và 18% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch ước đạt 1.4 triệu ha, thấp hơn 16% so với niên vụ 2019/20, trong đó 2 bang sản xuất bông lớn nhất là Mato Grosso và Bahia, đang báo cáo diện tích gieo trồng suy giảm khoảng 17% và 15% tương ứng. Năng suất bông ước tính 1.75kg/ha, tăng 7% so với mức trung bình 5 năm

Sự sụt giảm đáng kể về diện tích trồng trong vụ này chủ yếu do giá bông giảm so với các loại cây trồng cạnh tranh, đậu tương và ngô, vốn đã tăng giá trong năm ngoái. Vụ thu hoạch đậu tương bị trì hoãn dẫn đến việc trồng bông vụ thứ hai ở Mato Grosso bị muộn,

tác động tiêu cực đến khu vực. Mato Grosso là bang trồng bông lớn nhất của Brazil, chiếm 69% vụ mùa của đất nước. Do trồng muộn, IMEA báo cáo rằng khoảng 20% ​​cây trồng đang chịu rủi ro cao hơn do độ ẩm của đất thấp vào cuối mùa mưa. Tuy nhiên những trận mưa rào cuối tháng 5 đã giúp tăng độ ẩm cho cây trồng. Bang sản xuất bông lớn thứ 2 là Bahia (20% tổng sản lượng quốc gia), đã có một mùa tốt với những trận mưa giảm dần sớm hơn dự kiến ​​vào giữa tháng 4. Vụ thu hoạch bắt đầu vào tháng 6 và sẽ kéo dài đến tháng 9.

Nguồn: mxvnews.com