(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 06/04/2021, 20:32 (GMT+7)
Thứ Ba, 06/04/2021, 20:32 (GMT+7)

Brazil: Safras ước tính thu hoạch ngô vụ 1 ước tính đạt 65.1% diện tích dự kiến

Brazil: Safras ước tính thu hoạch ngô vụ 1 ước tính đạt 65.1% diện tích dự kiến

Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, thu hoạch ngô vụ 1 tại Brazil hiện tại đã đạt 65.1% tổng diện tích 4.333 triệu ha, chậm hơn so với mức 68.1% trên tổng diện tích 4.119 triệu ha trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, tiến độ thu hoạch tại bang Rio Grande do Sul đạt 86.8%, tại Santa Catarina đạt 74.3%, tại Paraná đạt 83.9%, São Paulo đạt 71.4%, 55.2% tại Mato Grosso do Sul, và 44.5% tại Mato Grosso.

Đối với ngô vụ 2, hoạt động gieo trồng đã kết thúc và thi trường sẽ hoàn toàn tập trung vào tình hình thời tiết tại các khu vực gieo trồng chính trong thời gian tới.

Nguồn: mxvnews.com