Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, xuất khẩu đậu tương trong năm 2021 của Brazil dự kiến đạt 86 triệu tấn, cao hơn so với mức 83 triệu tấn trong báo cáo tháng 3. Sản lượng ép dầu trong năm nay của Brazil được Safras dự báo ở mức 46.7 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 46.85 triệu tấn trong năm 2020. Điều này cũng sẽ khiến sản lượng khô và dầu đậu tương giảm nhẹ về lần lượt 35.76 triệu tấn và 9.45 triệu tấn.

Cũng theo Safras & Mercado, tiêu thụ dầu đậu tương trong nhiên liệu sinh học dự kiến giảm 3% so với năm ngoái, về mức 4.5 triệu tấn. Hiện tại, tỷ lệ pha trộn nguyên liệu sinh học của nước này đang ở mức 13% và Bộ Nông nghiệp Brazil cũng lưu ý rằng, họ có thể sẽ nâng tỷ lệ này lên mức 15% trong cuối năm nay.  

Nguồn: mxvnews.com