Thu hoạch ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 tại Brazil chỉ đạt 2 – 3% tổng sản lượng, một con số đáng thất vọng so với mức 8% cùng kỳ năm ngoái. Nhiều vùng gieo trồng có thể không được thu hoạch cho tới tháng 8, và người dân lo ngại không có đủ thời gian cải tạo đất trước thời điểm gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 vào tháng 9. Cùng với đó, các nhà khí tượng học dự báo thời tiết khô hạn có thể khiến vụ gieo trồng ngô niên vụ 21/22 tiếp tục bị trì hoãn.

Mato Grosso: Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA báo cáo chỉ 3.9% sản lượng ngô niên vụ 2020/21 được thu hoạch, thấp hơn nhiều so với mức 16.3% cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ thu hoạch nhanh nhất là 5.9 % diễn ra ở miền bắc, trong khi tốc độ chậm nhất 0.9% đến từ phía nam của bang. Năng suất ở Mato Grosso sẽ tiếp tục biến động lớn do ngô được gieo trồng muộn và lượng mưa không đều trong thời gian sinh trưởng.

Parana: Ban kinh tế nông nghiệp của Brazil – Deral cho biết, 1% sản lượng ngô đang được thu hoạch, với 67% ngô đang cho hạt và 13% ngô đã trưởng thành. Chất lượng ngô được đánh giá 32% kém, 45% trung bình và 23% tốt. Năng suất ở Parana rất biến động  do thời tiết khô hạn kéo dài. Trong những tuần gần đây, lượng mưa ở Parana đã được cải thiện, điều này có thể giúp ích cho những đợt ngô trồng muộn.

Nguồn: mxvnews.com