Một nguồn tin thị trường cho biết, kế hoạch tín dụng niên vụ 2021/22 dành cho mảng nông nghiệp của Brazil sẽ được công bố sau khi Ủy ban tiền tệ quốc gia phê duyệt các điều khoản mới vào thứ 2 tuần này. Kế hoạch này có tên gọi là Plano Safra, được phát hành hàng năm và bao gồm các quy tắc tín dụng mới để áp dụng từ ngày 1 tháng 7.

Khoản đầu tư được phân bổ trong niên vụ mới sẽ cao hơn khoảng 6% so với niên vụ 2020/21, lên mức tương đương 49.8 tỷ Dollar. Nguồn tiền này sẽ được sử dụng chủ yếu hướng tới các hoạt động làm giảm khí thải cũng như việc xây mới và cải thiện cơ sở vật chất của những kho chứa ngũ cốc.

Cũng trong kế hoạch này, hoạt động sản xuất ngô và lúa miến sẽ được khuyến khích bên cạnh các hoạt động chăn nuôi có sử dụng các loại ngũ cốc này.   

Nguồn: mxvnews.com