(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 23/02/2021, 19:32 (GMT+7)
Thứ Ba, 23/02/2021, 19:32 (GMT+7)

Brazil: Dự kiến sẽ tăng diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ 2020/21

Brazil: Dự kiến sẽ tăng diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ 2020/21

Tiến sĩ Cordonnier cho biết, nông dân tại miền nam ra sẽ bắt đầu gieo trồng lúa mỳ vụ đông sau khi thu hoạch đậu tương kết thúc. Thông thường lúa mỳ vụ đông được trồng tại các khu vực phía nam Brazil, nơi mà thời tiết trở nên quá lạnh để trồng ngô vụ 2 sau khoảng giữa tháng 3. Hai bang sản xuất lúa mỳ chính của Brazil bao gồm Parana và Rio Grande do Sul, chiếm 90% sản lượng lúa mỳ của cả nước.

Công ty tư vấn TF Agroeconomica ước tính rằng diện tích gieo trồng lúa mỳ trong năm 2021 của Brazil sẽ tăng do việc trồng ngô vụ 2 bị trì hoãn. Cụ thể, diện tích gieo trồng lúa mỳ tại Parana dự kiến sẽ đạt 1.23 triệu ha, cao hơn 10% so với niên vụ trước. Sản lượng lúa mỳ trong năm nay của Parana có thể sẽ đạt 3.63 triệu tấn, cao hơn 20% so với năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21 của Rio Grande do Sul được CONAB ước tính ở mức 2.5 triệu tấn, cao hơn 10.6% so với niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com