Trong báo cáo mới nhất, công ty Czarnikow đã giảm dự báo sản lượng đường niên vụ 2021/22 của Brazil về mức 34.1 triệu tấn, thấp hơn so với mức 35.6 triệu tấn trong báo cáo trước. Nguyên nhân của hành động này là do Czarnikow cho rằng thời tiết khô hạn kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cây mía tại Brazil.

Sản lượng ép mía đường niên vụ 2021/22 của Brazil được Czarnikow dự báo ở mức 535 triệu tấn, thấp hơn so với mức 558 triệu tấn trong báo cáo trước, và là mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Trong năm nay, Brazil đang trải qua đợt khô hạn nghiêm trọng nhất trong 91 năm. Thêm vào đó, mức nước tại các đập thủy điện, thông thường sẽ là biện pháp làm giảm tác hại của việc thiếu mưa kéo dài, cũng đã trở nên cạn kiệt và không có dấu hiệu sẽ được cải thiện trong vài tháng tới khi Brazil đang trong mùa khô.

Chart, bar chart, histogramDescription automatically generated

 

Nguồn: mxvnews.com