Báo cáo Cung cầu nông sản tháng 06 của Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil – CONAB có các số liệu đáng chú ý như sau:

Nguồn: mxvnews.com