Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil - ANEC vừa tăng dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 6 của nước này lên mức 11.5 triệu tấn, từ 11 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 11.9 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ANEC dự báo xuất khẩu khô đậu tương trong tháng 6 của Brazil ở mức 2.13 triệu tấn, cao hơn so với mức 1.96 triệu tấn trong báo cáo trước và tăng mạnh so với mức 1.39 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Đối với ngô, số liệu từ ANEC cho thấy sẽ không có đơn hàng xuất khẩu nào trong tháng 6 này.

Nếu các số liệu trên được xác nhận, xuất khẩu đậu tương trong nửa đầu năm nay sẽ đạt mức 61.8 triệu tấn, so với mức 82.3 triệu tấn trong cả năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com