Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil - ANEC vừa giảm dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 6 của nước này lên mức 11 triệu tấn, từ 11.5 triệu tấn trong báo cáo trước, và thấp hơn so với mức 11.9 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Đối với ngô, ANEC dự báo xuất khẩu ngô trong tháng 6 này của Brazil dự kiến đạt 123,940 tấn, so với việc dự báo không có đơn hàng nào trong những báo cáo trước.

Nguồn: mxvnews.com