Bộ Nông nghiệp Nga điều chỉnh mức thuế xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản trong tuần 17/11 – 23/11 như sau:

- Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng 7.2 USD/tấn lên 77.1 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu lúa mạch tăng mạnh 11.2 USD/tấn lên 66.0 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu ngô tăng 12.8 USD/tấn lên 62.9 USD/tấn.