Trong giai đoạn 01/10 đến 04/04, lượng ca cao cập cảng nhằm phục vụ hoạt động xuất khẩu tại các cảng biển của Bờ Biển Ngà đạt tổng cộng 1.660 triệu tấn, cao hơn 1.6% so với cùng kỳ niên vụ trước. Thu hoạch ca cao giữa vụ 2020/21 tại Bờ Biển Ngà đã bắt đầu từ ngày 01/04 và kéo dài tới 30/09.

Trong giai đoạn từ 01/04 đến 04/04, ước tính khoảng 7,000 tấn ca cao đã được vận chuyển tới cảng Abidjan, và 3,000 tấn đã tới cảng San Pedro. Tổng cộng, lượng cacao được vận chuyển tới các cảng trong 4 ngày đầu tháng 4 đạt 10,000 tấn, thấp hơn so với mức 16,000 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com