Sở giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) hạ dự báo sản lượng lúa mỳ 2021/22 của Argentina từ 20.7 triệu tấn xuống còn 20.4 triệu tấn trong báo cáo gần nhất. Dù vậy, mức sản lượng này vẫn cao hơn so với sản lượng kỷ lục ghi nhận trước đó 1 triệu tấn ghi nhận vào niên vụ 2019/20.

BCR cũng cho biết tiến độ gieo trồng đậu tương của Argentina đã phục hồi sau những đợt mưa. Tính đến hết cuối tuần trước, đã có 2.75 triệu hecta, tương đương 17% diện tích gieo trồng dự kiến 16.2 triệu hecta cho niên vụ 2020/21. Sản lượng đậu tương Argentina được dự báo sẽ đạt 48.8 triệu tấn.

Tiến độ gieo trồng ngô được báo cáo đạt 42% diện tích dự kiến, tương đương với 3.3 triệu hecta trong 7.0 triệu hecta dự kiến sẽ gieo trồng. Sản lượng ngô được BCR dự báo có thể đạt 55 tới 56 triệu tấn.