Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 29/10 tăng thêm 3.594 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 882,000 thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 552,000 thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 573,000 thùng.