Theo báo cáo Mùa vụ tháng 11 của Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), cơ quan này nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil lên mức kỷ lục 142.01 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 140.75 triệu tấn trong dự báo trước và cao hơn 4.69 triệu tấn so với sản lượng niên vụ trước.

Diện tích gieo trồng đậu tương được nâng dự báo lên 40.3 triệu hecta so với con số 39.9 triệu hecta trong báo cáo tháng 10. Xuất khẩu đậu tương được dự báo đạt 84.42 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 1.74% so với dự báo trước và tăng 3.58% so với niên vụ trước.

Sản lượng ngô của Brazil trong cùng niên vụ được dự báo đạt 116.711 triệu tấn, cao hơn so với mức 116.313 triệu tấn trong dự báo tháng trước và tăng 34.1% so với mức 87.02 triệu tấn trong niên vụ trước nhờ diện tích ngô vụ 1 tăng 2.5%. Sản lượng ngô vụ 1 được dự báo đạt 28.6 triệu tấn và ngô vụ 2 được dự báo đạt 86.255 triệu tấn.