Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu khí của Mỹ tăng thêm 2 giàn lên 544 giàn khoan đang hoạt động trong tuần 29/10. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 1 giàn lên 444 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí tự nhiên tăng thêm 1 giàn lên 100 giàn khoan.