Chính phủ Argentina cho biết, xuất khẩu dầu đậu tương trong 5 tháng đầu năm 2021 của nước này ước tính đạt 2.77 triệu tấn, cao hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu giúp lý giả cho mức tăng này là nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Xuất khẩu dầu đậu tương từ cảng San Lorenzo, chiếm 90% tổng khối lượng xuất khẩu, trong 5 tháng đầu năm tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó xuất khẩu từ cảng Rosario đã giảm mạnh 20% trong năm tháng đầu năm, do những khó khăn trong việc vận chuyển các lô hàng trên sông Parana.

Mực nước thấp hơn tại sông Parana đã ảnh hưởng đến các chuyến hàng nông sản ở trung tâm sông Up trong vài tháng qua, đặc biệt là tại cảng Rosario, nơi tiếp nhận các sà lan đậu tương để ép dầu.

Nguồn: mxvnews.com