Chính phủ Argentina cho biết, xuất khẩu dầu đậu tương trong 4 tháng đầu năm 2021 của nước này ước tính đạt 2.18 triệu tấn, cao hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu giúp lý giả cho mức tăng này là nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng như sản lượng ép dầu cao trong quý 1 năm nay khi các công nhân trở lại làm việc sau cuộc đình công kéo dài một tháng từ cuối năm 2020. Cụ thể, xuất khẩu dầu đậu tương sang Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm đạt 1.02 triệu tấn, cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 307% lên mức 188,305 tấn.

Sản lượng ép dầu trong quý 1 năm 2021 của Argentina ước tính đạt 9.77 triệu tấn, cao hơn 27% so với mức 1.89 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng ép dầu trong năm 2021 của Argentina được Ciara-CEC dự báo ở mức 40.5 triệu tấn, cao hơn nhiều so với chỉ khoảng 36 triệu tấn trong năm 2020.  

Nguồn: mxvnews.com