Sở giao dịch Buenos Aires Exchange của Argientina (BAGE) cho biết, tốc độ thu hoạch đậu tương ước tính đạt 91% diện tích dự kiến, từ 85% trong tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 97% cùng kỳ niên vụ trước.

Đối với ngô, tốc độ thu hoạch ngô tăng thêm 3% lên mức 31% diện tích dự kiến, thấp hơn so với mức 47% cùng kỳ niên vụ trước. Thời tiết khô ráo trong những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch ngũ cốc tại Argientina. Tuy nhiên, mức nước thấp trên sông Parana đang là yếu tố giới hạn trọng tải của tàu trở hàng tại đây.

Nguồn: mxvnews.com