(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 05/03/2021, 19:04 (GMT+7)
Thứ Sáu, 05/03/2021, 19:04 (GMT+7)

Argentina: Sản lượng ngô 20/21 được giữ nguyên ở mức dự báo 46 triệu tấn

Argentina: Sản lượng ngô 20/21 được giữ nguyên ở mức dự báo 46 triệu tấn

Sở giao dịch Buenos Aires Exchange (BAGE) giữ nguyên dự báo sản lượng đậu tương ở mức 46 triệu tấn, thấp hơn 5.5 triệu tấn so với niên vụ trước, do năng suất giảm mạnh từ điều kiện thời tiết khô hạn trong giai đoạn đầu niên vụ. Tuy nhiên BAGE lưu ý rằng, mức dự báo này sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết trong những tuần tới.

Hiện tại, tiến độ thu hoạch đậu tương tại Argentina ước tính đạt 10% trên tổng số 17.2 triệu ha diện tích dự kiến. BAGE ảnh báo rằng bên cạnh khả năng cắt giảm năng suất, nguy cơ mất diện tích thu hoạch có thể xảy ra tại Entre Ríos, Buenos Aires và các vùng gieo trồng phía nam. Đối với ngô, thu hoạch ngô ước tính đạt 1.9% diện tích dự kiến, với mức sản lượng được giữ nguyên ở mức dự báo 46 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com