Bộ Nông nghiệp Argentina cho biết, sản lượng ép dầu trong tháng 5 của nước này ước tính đạt 4.29 triệu tấn, tăng 2% so với tháng 4 và tương đương mức 4.3 triệu tấn kỳ vọng của thị trường. Lượng cung đậu tương lớn từ các nông trại, trong bối cảnh hoạt động thu hoạch tại đây đã  sắp hoàn thành, đã là yếu tố chính hỗ trợ cho mức tăng trong sản lượng ép dầu. Tuy nhiên, nông dân Argentina vẫn đang khá thận trọng trong việc ký kết các đơn hàng mới do đồng tiền nội tệ suy yếu.

Sản lượng dầu và khô đậu tương trong tháng 5 của Argentina ước tính đạt 847,624 tấn và 3.58 triệu tấn, cao hơn lần lượt 6% và 18% so với tháng 5 năm 2020. Theo dự báo của vãn phòng xuất khẩu Ciara-CEC, sản lượng ép dầu trong cả năm 2021 của Argentina sẽ đạt mức 40.5 triệu tấn.  

Nguồn: mxvnews.com