Chính quyền bang Santa Fe ở Argentina đã ra lệnh cho các công nhân cảng kết thúc cuộc đình công tại trung tâm xuất khẩu chính trong khi cuộc đàm phán về tiền lương diễn ra.

Đại diện của hiệp hội công nhân cho biết họ sẽ làm theo đề nghị của chính phủ và tiếp tục các cuộc đàm phán.

Tuy cuộc đình công lần này chỉ kéo dài khoảng 1 ngày, nhưng quá trình đàm phán về tiền lương sẽ cần thời gian và việc công nhân tổ chức một cuộc đình công mới là hoàn toàn có thể xảy ra nếu những yêu cầu của họ không được đáp ứng. Hiện tại đang là giao đoạn xuất khẩu cao điểm của Argentina và bất cứ gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng cũng có nhiều tác động hơn so với giai đoạn trước. Do đó, thông tin này vẫn sẽ là yếu tố “bullish” tiềm ẩn trong trung hạn, hỗ chợ cho bên mua.

Nguồn: mxvnews.com