Bộ Nông nghiệp Argentina cho biết, nông dân Argentina đã bán 17.3 triệu tấn đậu tương niên vụ 2020/21, chậm hơn so với mức 21.4 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Đối với nông dân Argentina, việc nắm giữ hàng thực vẫn đang là một hành động được ưu tiên trong bối cảnh đồng tiền nội tệ tiếp tục suy yếu.

Ở chiều ngược lại, Bộ cho biết, nông dân tại đây đã bán 26.3 triệu tấn ngô niên vụ 2020/21, cao hơn 3.4 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ngô và đậu tương niên vụ 2020/21 của Argentina vẫn đang được Sở Giao dịch hàng hoá Rosario (BCR) dự báo lần lượt ở mức 50 triệu tấn và 45 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com