Chính phủ Anh Quốc đang đàm phán với Qatar về một hợp đồng cung cấp khí tự nhiên dài hạn với mục tiêu biến quốc gia vùng vịnh này thành “supplier of last resort”, nhằm đảo bảo nguồn cung khí tự nhiên cho Anh Quốc trong bối cảnh các khách hàng châu Á đang cạnh tranh để đảm bảo nguồn cung khí.

Qatar, là nước xuất khẩu khí tự nhiên lớn nhất thế giới, đã điều hướng ít nhất 4 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Anh Quốc trong 2 tuần vừa qua.