(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 09/03/2021, 22:57 (GMT+7)
Thứ Ba, 09/03/2021, 22:57 (GMT+7)

Ấn Độ: Sản lượng đường tính đến hết tháng 2 năm 2021 đã đạt 222 lakh tấn

Ấn Độ: Sản lượng đường tính đến hết tháng 2 năm 2021 đã đạt 222 lakh tấn

Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng, Thực phẩm và Phân phối Công cộng, Raosaheb Danve cho biết, sản lượng đường niên vụ 2020/21 của Ấn Độ ước tính đạt 310 lakh tấn, trong khi mức tiêu thụ nội địa dự kiến đạt 260 lakh tấn. Ông cũng cho biết, tính đến hết tháng 2 năm nay, các nhà máy đường trong nước đã sản xuất được khoảng 222 lakh tấn đường.

Để giải phóng lượng đường dư thừa, chính phủ đã phân bổ mức hạn ngạch xuất khẩu 60 lakh tấn cho mỗi nhà máy trong niên vụ 2020/21. Bên cạnh đó, chính phủ đang khuyến khích việc các nhà máy sản xuất ethanol, siro đường và mật mía B-Hy sử dụng lượng đường dư thừa.

Nguồn: mxvnews.com