Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 03/11, nước này đã xuất khẩu được 19.721 triệu tấn ngũ cốc, tăng 14.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 12.538 triệu tấn (tăng 14.2% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.505 triệu tấn (tăng 25%) và xuất khẩu ngô đạt 2.425 triệu tấn (thấp hơn 9.4%).