Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 01/11, nước này đã xuất khẩu được 19.41 triệu tấn ngũ cốc, tăng 14.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 12.371 triệu tấn (tăng 13.9% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.475 triệu tấn (tăng 24.8%) và xuất khẩu ngô đạt 2.315 triệu tấn (thấp hơn 6.9%).