Theo số liệu từ chính phủ Brazil, nước này đã xuất khẩu được 1.797 triệu tấn ngô trong tháng 10 năm nay, giảm mạnh so với mức 5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, xuất khẩu đậu tương đạt 3.295 triệu tấn, tăng 36% so với mức 2.422 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.