Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 31/10 của nước này đạt 332,900 tấn, tăng 79.5% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 3.292 triệu tấn.

Trong khi đó xuất khẩu lúa mạch trong cùng kỳ chỉ đạt 37,500 tấn, giảm mạnh so với tuần trước và đưa xuất khẩu lũy kế lên 962,400 tấn.