Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ mềm của các nước EU trong tuần 14/11 chưa đạt 28,000 tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ mềm của EU vẫn vượt qua mức 10 triệu tấn trong tuần vừa rồi, cao hơn 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lúa mạch của EU tiếp tục chậm hơn so với năm ngoái khi lũy kế từ đầu niên vụ đạt 3.02 triệu tấn, thấp hơn 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu ngô lũy kế từ đầu niên vụ của EU tiếp tục nới rộng khoảng cách với năm ngoái. Hết tuần 14/11, nhâp khẩu ngô lũy kế mới chỉ đạt 4.521 triệu tấn, thấp hơn 30% so với năm ngoái.

Nhập khẩu lũy kế đậu tương của EU trong cùng kỳ đạt 4.5 triệu tấn, thấp hơn 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái.