Việt Nam công bố nghị định 101/2021/ND-CP, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với ngô và lúa mỳ từ các nước tối huệ quốc (most-favored nation - MFN). Theo đó, Việt Nam sẽ hủy bỏ toàn bộ thuế đối với mọi loại lúa mỳ và giảm thuế nhập khẩu ngô từ 5% xuống còn 2%.

Mức thuế mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 30/12/2021. Nghị định này được ban hành theo cam kết của Việt Nam trong cuộc viếng thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris về việc tạo điều kiện cho ngô và lúa mỳ Mỹ vào thị trường Việt Nam.