Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất khẩu 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

- Xuất khẩu 30,000 tấn dầu đậu tương niên vụ 2021/22 sang Ấn Độ