Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất 270,000 tấn ngô niên vụ 2021/22 sang Mexico.

- Xuất 161,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang nước giấu tên.