Báo cáo Ép dầu – Fats and Oils hàng tháng của USDA cho biết ép dầu đậu tương trong tháng 05 đạt 5.21 triệu tấn (tương đương 174 triệu giạ), tăng 1.9% so với 5.10 triệu tấn (tương đương 170 triệu giạ) trong tháng 04, nhưng thấp hơn mức 5.39 triệu tấn (180 triệu giạ) trong tháng 05 năm ngoái.

Tồn kho dầu đậu tương của Mỹ tính đến hết tháng 05 đạt 2.147 tỉ pounds, giảm nhẹ 1.4% so với mức 2.178 tỉ pounds của tháng 04 nhưng thấp hơn khá nhiều so với mức 2.445 tỉ pounds cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo gốc của USDA, mời xem tại link:

https://release.nass.usda.gov/reports/cafo0721.pdf

 

Báo cáo Chế biến ngũ cốc – Grains Crushing hàng tháng của USDA cho biết tổng mức sử dụng ngô cho sản xuất nhiên liệu cồn trong tháng 05 đạt 448 triệu giạ, tăng mạnh 10% so với 408 triệu giạ trong tháng 04, và cao hơn đến 49% so với mức 301 triệu giạ cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng DDGs của Mỹ trong tháng 05 đạt 1.94 triệu short tấn, tăng 9.6% so với mức 1.77 trong tháng 04, và tăng 56.5% so với mức 1.24 cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo gốc của USDA, mời xem tại link:

https://release.nass.usda.gov/reports/cagc0721.pdf

Nguồn: mxvnews.com